Designed as an easy-to-use online reference tool, the European industrial relations dictionary is a comprehensive collection of the most commonly used terms in employment and industrial relations at EU level today. It contains over 350 entries, featuring concise definitions and relevant contextual information, with hyperlinks to EU legislation and case law.

Ieder mens heeft recht op rust en op vrije tijd, inzonderheid op een redelijke beperking van de arbeidsduur en op periodisch betaald verlof.
Universele verklaring van de rechten van de mens op 10 december 1948 - art. 24