Hoeveel cao's hebben de sociale partners in 2017 gesloten, hoeveel adviezen hebben ze opgesteld, hoeveel rapporten hebben ze voorgesteld? Kortom, wat was de formele output van het sociaal overleg op de verschillende niveaus? Het antwoord in cijfers vinden jullie in de tabel hieronder.

 rapport 2017

Bronnen: FOD WASO, Nationale Arbeidsraad, Centrale Raad van het Bedrijfsleven, Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk.