Sur la toile un glossaire bilingue FR-NL pour les professionnels de la concertation sociale: http://www.woordenlijst-sociaal-overleg.be/login.php

Voor HR profesionnals die in de twee landstalen werken die op zoek zijn naar het juiste woord in de andere landstaal: nu op het web een interactieve tweetalige woordenlijst van het sociaal overleg.

 

Le ministère du Travail français vient de publier un guide pratique, réalisé en concertation avec les partenaires sociaux, sur la gestion du fait religieux en entreprise.

Lees meer...

Op 3 november publiceerde de Minister van werk zijn beleidsnota. Wat zijn de krachtlijnen?

Lees meer...

De stand van zaken van de uitvoering van het regeerakkoord staat op de website van Securex.

Veel mensen poetsen elke zaterdagmiddag hun auto op, maar zijn niet van zins dezelfde hoeveelheid vrije tijd te besteden aan het blijvend oppoetsen van hun menselijk kapitaal
Ton Wilthagen