www.socialedialoog.be - Bijzondere onderhandelingsthema's

Sur la toile un glossaire bilingue FR-NL pour les professionnels de la concertation sociale: http://www.woordenlijst-sociaal-overleg.be/login.php

Voor HR profesionnals die in de twee landstalen werken die op zoek zijn naar het juiste woord in de andere landstaal: nu op het web een interactieve tweetalige woordenlijst van het sociaal overleg.

 

Le ministère du Travail français vient de publier un guide pratique, réalisé en concertation avec les partenaires sociaux, sur la gestion du fait religieux en entreprise.

Lees meer...

Op 3 november publiceerde de Minister van werk zijn beleidsnota. Wat zijn de krachtlijnen?

Lees meer...

De stand van zaken van de uitvoering van het regeerakkoord staat op de website van Securex.

We hebben bij de meest conservatieve vakbonden van Europa, die meer dan in andere landen het conflictmodel hanteren. Vergelijk met Duitsland of Scandinavië, waar de vakbonden veel meer meedenken met het bedrijf. Daar is er het besef dat het langetermijnbelang van een onderneming en dat van de werknemers gelijklopen. Het competitiemodel tussen de vakbonden is bij ons een grote zwakte: ze bieden voortdurend tegen elkaar op. We zouden meer gebaat zijn met een eenheidsvakbond, want dan heb je een sterkere vakbond die met autoriteit kan spreken, maar die ook zijn verantwoordelijkheid kan nemen.
Thomas Leysen (Knack 11/09/2013)