Voor wie het nog niet geloofde, een studie legt het verband tussen loonspanning volgens leeftijd en werkgelegenheidsgraad van 55+.

 

Jammer dat we geen Belgische cijfers hebben die het onderscheid tussen arbeiders en bedienden maken.

 

De (sectorale) leeftijdsbarema's werden omgezet in anciënniteitsbarema's of loopbaanbarema's, maar hebben in de feiten niets veranderd en dus niets opgelost.

 

Bron: Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.