www.socialedialoog.be - Hoe wettelijk zijn maaltijdcheques en eco-cheques?

Om even afstand te nemen van de ganse discussie over eco-cheques (en andere vormen van "canada dry" loon) is de lectuur van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon de moeite waard. En meer in het bijzonder artikel 3.

"Het is de werkgever verboden de vrijheid van de werknemer om naar goeddunken over zijn loon te beschikken, op enigerlei wijze te beperken."

 

Le dialogue social est le point de convergence qui permettrait de d'assurer l'efficience économique et le progrès social.
LA NÉGOCIATION COLLECTIVE,LE TRAVAIL ET L’EMPLOI. Rapport de Jean-Denis Combrexelles. Septembre 2015