Vous cherchez un guide à destination de managers en charge d’un CE européen, mais également utile aux représentants des salariés européens? Vous pouvez le télécharger via http://www.irshare.eu/maj/irnotes/gen.php?id_irnotes=246&lg=fr&action=gen

Op 27 juni ondertekende het Nederlands voorzitterschap met de Europese Commissie en de Europese sociale partners een gezamenlijke verklaring voor een nieuwe start van de sociale dialoog op Europees en nationaal niveau.

De Europese Commissie startte op 10 april 2015 gesprekken op Europees niveau met de sociale partners voor de consolidatie van de richtlijnen inzake collectief ontslag, het algemeen kader voor informatie en raadpleging van werknemers en het behoud van rechten van werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen ervan. (meer informatie)

European unions and employers’ organisations are starting to shape a modus operandi that will help them recover power and influence both in Brussels, and in national capitals.

Lees meer...

Een bedrijf is als voetbal. De onderneming zet de krijtlijnen van het voetbalveld uit waarbinnen wordt gespeeld. Maar de spelers behouden de verantwoordelijkheid over het spel. Het is niet voldoende om de bal te vragen, je moet jezelf vrijlopen zodat je op de juiste plaats staat om te kunnen scoren.
Kristian Vandenhoud, Vice-President HR Atlas Copco