De Groep van Tien, overhandigde de Minister van Werk een gemeenschappelijke nota over de digitalisering en de arbeidsmarkt van de toekomst.

 De sociale partners formuleren een aantal aanbevelingen om een beleid te voeren rond de digitalisering en de ontwikkeling van de deeleconomie, o.a.

  een toekomstgericht overleg dat toelaat om verandering te sturen, erop te anticiperen, tijdig gepaste oplossingen aanreikt, innovatieve projecten ontwikkelt, ruimte schept voor experimenten en aangepaste oplossingen, en dit in een geest van samenwerking.

Afwachten of deze intentieverklaring zonder engagementen het sociaal klimaat zal veranderen. The proof of the cake is in the eating...

Bron: Digitalisering en de arbeidsmarkt voor de toekomst; Verklaring van de Groep van Tien op 7 maart 2018.

Ik vraag me soms af of de Groep van Tien niet verder zou staan als die bestond uit opa's en oma's. Volgens mij zouden die veel drastischer maatregelen durven te maken om onze arbeidsmarkt te hervormen. En zo de toekomst van onze kleinkinderen te verbeteren
Fons Leroy. De Tijd 5 maart 2015.